ANDEND’ANDENDI S’ACCONCIA SU CARRU… de Aldo Lino

POESIAS e PINTURAS (17) de Aldo Lino. Sighèus sa rubrica in limba de su sàbodo in poesìa campidanesa, a sa moda de Sobarùssa.

 

ANDEND’ANDENDI S’ACCONCIA SU CARRU… de Aldo Lino

…ndi pottu su coru segau

tottu notte e tottu die

mengianu e merie

ca no appu allumau

su sigarru sciadau

no pottu allumingiu

no alluidi a stroppingiu
…

 

…ge seu pagu tontu

mancai ddu pregontu

a una pippia in s’arruga

pari’ matafalluga

aintr’e su pistoccu

faidì coru piccioccu…

 

…no pottu alluma

po allumai

stiarica ‘e chera

groga ghe’ mai

da faisi arrubia

comment’e una paia

intrada in forru

pro si sciogai…

 

…sa matta’e sa meba mia

no dd’adi ugheddada nisciunu

chi no dd’a’ ugheddas tue

dd’a’ ugheddu ieo…

 

 

Condividi su:

    Comments are closed.