Santu Bainzu, Brottu e Zuniari. L’epidema in Posthudorra!! di Benedetto Sechi

I santi Gavino (Bainzu), Proto (Brottu) e Gianuario (Zunià) discutono della presente epidemia a Porto Torres. In lingua bainzìna.

Bainzu: Oh Zunià, figiura in Costhi di Jesgia, cument’è chi non s’intendi anima viba!

Zuniari: Baì, ma a Brottu, no lu cumandi mai? Sempri a mè tocca d’andà? Parò a lu sai chi v’hai rasgioni? E’ un paggiu di cheddi chi no entra nisciunu in jesgia, cosa marannu sarà suzzessu? Aisettà chi andu a vidè.

Baì, Brottu, non v’è in giru mancu una jatta. Pari chi tutti si zi siani fuggiddii, cumenti in tempu di gherra, a vi n’aminteddi? Ma fora no v’è lu disaccatu di tandu! Mancani soru li passoni e li buttrei so tutti sarraddi. Finza che Preddu Paolo è sarraddu.

Brottu: Bah, già è una dì chi Preddu Paolo e Magharidda sò sarraddi! Di la gherra già mi n’ammentu, tempi mari simmiri, ma tandu, erani tutti iffolladdi. Cà i li Grutti di Maimmaru, cà in Nurra, ma v’erani li bumbashamenti e lu poburu timia, ma abà cosa pò assè accaduddu?

Bainzu: Fà lu piazzeri Brottu, dai una bozi a lu preddi, chissu puru, o si l’è pigliadda la mandrunia o è caduddu maraddu, non s’è visthu più mancu a dì messa!

No! Aisetta chi già mi pari eddhu chi è vinendi ainogga. E tandu, don Gavì? Erammi fina che in pinsamentu. Ma cument’è chi in jesgia non è vinendi più nisciunu? Cos’è tutti a la Cunsuradda si ni so andaddi? No abareddi pessu tutti li clienti, cun chiussa chizza mara chi abeddi pridichenddi? Va bè chi la Madonna è la mamma di tutti, ma noi puru, no semmu, inogga a predda di pusà no? Cument’è chisthu fattu?

Don Gavino: Ohi, Santu Bainzu meu, ma non vi seddi abizzaddi di nuddha?

Bainzu: No! E cumenti purimmu sabè li chisthioni vosthri noi? Semmu sempri secchi e pesthi inogga! Erammi simmai aisitenddi a vosthè! Mi chi a la Festha Manna non manca assai. Zi priparemmu o andemmu cussì a la trullallera?

Don Gavino: No accannu mi pari chi la festha zi l’ani già beddha che fatta! V’è un’epidemia in Posthudorra, ma cosa diggu? In tuttu lu mondu! La ienti è murendi a fiotti, giobani e vecci. Cà si saiva e vibu pà miragguru. Ma a proposito di miragguri, ma no vi pari ora a voi, d’acciaravvi? Seddi in tre e mai un miraggurgu, pà minori chi sia, s’è visthu, da parecci anni oramai!

Noi, lu sabeddi, prighemmu e no v’è annu chi no andemmu in pruzzissioni a Barai, e la nubena, no vi la femmu mancà mai, in Barai di Luntanu.

Feddi una grazia manna a chistha ziddai, v’è pure cache musthoggiu puritiggu chi è dizzendi mari di voi: “bastha cun chisthi martiri, ciambemmu patroni”, Mi n’esciani l’occi, l’aggiu inttesu cu l’arecci mei!

 

Bainzu: Avveru mi sei dizendi? Ah no eh! No sia mai! Li musthoggi puru zi mancani in Posthudorra! Brottu, Zuniari pisemmuzzinni chi lu pobburu non debi assè abbandunaddu, cand’ha bisognu. Vosthè andia in bon’ora e zischeddi di passà tutti una Bona Pascha d’Abriri. Accannu la Festha Manna la femmu noi, senza turroni e cuccuoiddu macarri, ma abaremmu tutti a turrà arenu e in saruddi.

(b.s.) – 10/04/2020

 

Condividi su:

    1 Comment to “Santu Bainzu, Brottu e Zuniari. L’epidema in Posthudorra!! di Benedetto Sechi”

    1. By Michele Podda, 25 aprile 2020 @ 20:09

      Unu pacu malu a cumprender, canchi borta, ma est una bellesa etotu. E puru su posthudorresu a mene mi paret sardu su matessi, si puru canch’allega che torrat cara a su cossu e a su toscanu; s’anima … SEMPER SARDA EST.