Cagliari, Casteddu, Città di Castello, di Enrico Lobina

EDITORIALE DELLA DOMENICA,  della FONDAZIONE

Casteddu…O Càgliari? O Città di Castello? Ddoi iat unu tempus aundi in s’intrada de custu logu chi oindii ddu nant Casteddu (o Cagliari) nci fiant is carteddus cun sa scrita “Casteddu/Cagliari”.

Pustis, una dii, no si scit poita, ndi ant bogau “Casteddu”, e ita est abarrau? Cagliari, a solu, chi ndi benit de Càrales, mi parit. Forsis est prurali…

E Casteddu? Sparéssiu…E chini est stétiu? Zedda, Truzzu? Est sutzédiu candu Zzedda iat giai giai acabau, o candu Truzzu iat inghitzau pagora? A dónnia manera, seus ancora diaici.

S’atra dii unu mi fait: “C’è stata una circolare di un ministero, che chiedeva di togliere i cartelli bilingue a tutti i comuni sardi”. Beni meda! Perou pustis no apu cumpréndiu poita est chi in Casteddu ndi ddus ant bogaus, e in atrus logus nou, e apu cumpréndiu chi fiat fàula.

No, nci iat a depi essi una prus arrexoni funguda, poita ca is chi cumandant in su comunu funt genti chi nci pensat…

Nci seu! Casteddu est unu loghiteddu de sa tzitadi sceti, unu bixinau sceti chi dd’ant sbuidau, imoi no nci bivit nemus, calincunu turista sceti chi circat su connotu e is duennas.

Ndi ant bogau Casteddu poita ca fiat tropu pagu!

Custa tzitadi est “Càgliari”, chi pigat totu! Totu is bixinaus, chi antis fiant logus diferentis, oi s’arreconnoscint in Càgliari: Sant’Elias, Biddanoa, Stampaxi, Santa Tennera, Pirri e totu is atrus…E ‘ta manera a ponni sceti CCasteddu sceti.

 

Perou s’atra dii si nci est acostau unu ómini, unu ómini sàbiu, chi connoscit is passarissus de su comunu e de is logus aundi si detzidint is cosas: “Arricu, càstia chi teniant timoria, o forsis gana, de mudai su nòmini a custa tzitadi, e de ponni su de ‘Città di Castello’, aici po ponni apari sa parti sarda e sa parti tzitadi”.

Su nòmini de sa bidda, o tzitadi chi boleus, de Mónica Bellucci, su chi fiat su bisu de is óminis chi funt fedalis de is chi cumandant!

Tzitadi de Casteddu: ‘ta bellu! Cussu eja ca gi at a essi unu nòmini de importu po custu logu.

A dònnia manera, sa vida sighit in custa tzitadi aundi bivit genti meda chi est italiana, e perou bivit in Sardínnia. E mancu si ponint su probrema chi bivint in Sardínnia! E poita si ddu depint ponni? Chi andat beni tenint unu traballu púbricu, fueddant sceti in italianu sceti, sa Sardìnnia andat beni comenti “luogo esotico” e perou a is amigus italianus podint puru nai ca issus bivint in d-unu logu “magico, la Sardegna, con le sue spiagge caraibiche”.

A s’acabu, sa scrita “Casteddu” est aturada una pariga de annus in s’intrada de custa tzitadi, custa “città di castello”, e calincunu ndi dd’at bogada. E perou no est merescimentu de nemus, e mancu curpa de nemus. Est sutzédiu e bo! Gana de preguntai cosa teneis? E lassei su mundu a sei!

 

Condividi su:

    Comments are closed.